Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số được lập từ các số 0 ; 1; 2 ; 4 ; 5 và chia hết cho 5 ?

Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số được lập từ các số 0 ; 1; 2 ; 4 ; 5 và chia hết cho 5 ?

  1. 125

  2. 40

  3. 60

  4. Một đáp số khác.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 40 Chọn c : có 2 cách chọn. Với mỗi cách chọn c có 4 cách chọn a . Với mỗi cách chọn c , a có 5 cách chọn b . Theo quy tắc nhân có 2.4.5 = 40 số cần tìm

ĐÁP ÁN B. 40 

  • Chọn c : có 2 cách chọn.
  • Với mỗi cách chọn c có 4 cách chọn a .

Với mỗi cách chọn c , a có 5 cách chọn b . Theo quy tắc nhân có 2.4.5= 40 số cần tìm

1

Câu hỏi tương tự

Một đội văn nghệ gồm 5 nam và 8 nữ. Lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca. Xác suất để trong 4 người được chọn có đúng 2 nữ là

1k+

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG