Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau?

Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau? 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D.

Chọn D.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y= f(x) có bảng biến thiên như sau: Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG