Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn ∣ ∣ ​ z 2 ∣ ∣ ​ = 2 ∣ z + z ∣ + 4 v a ˋ ∣ z − 1 − i ∣ = ∣ z − 3 + 3 i ∣

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn 

  1. 4

  2. 3

  3. 1

  4. 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 3

ĐÁP ÁN B. 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Cạnh S A = a 3 ​ vàvuông góc với mặt phẳng đáy. Côsin của góc giữa đường thẳng S D v a ˋ ( S A B ) bằng ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG