Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn đồng thời |z − 1 + 2i| = 10 ​ và z − i 2 z + 3 − i ​ là số thuần ảo?

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn đồng thời |z − 1 + 2i| =  và là số thuần ảo?

  1. 1

  2. 0

  3. 2

  4. 3

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. z − i 2 z + 3 − i ​ là thuần số ảo nên

Chọn A.

 là thuần số ảo nên

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 vector a , b , c khác 0 . Ba vector a , b , c đồng phẳng khi và chỉ khi:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG