Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn ∣ ∣ ​ z − i z − 1 ​ ∣ ∣ ​ = ∣ ∣ ​ z + i z − 3 i ​ ∣ ∣ ​ = 1 ?

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn ?

  1. 3

  2. 0

  3. 2

  4. 1

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D.

Chọn D.

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A(-3,7,2); B(3,-1,0); C(2,2,-4). Gọi BD và BE lần lượt là phân giác trong và phân giác ngoài của góc B với D và E là chân của hai phân giác này trên AC. Tính tọa độ vector BE

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG