Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình sin x + cos x + m = 3 3 m . sin x cos x ​ có nghiệm thực

Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình  có nghiệm thực
 

  1. 11

  2. 2

  3. 10

  4. 3

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A

Đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R* , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG