Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 2 sin x 3 m − 3 sin x ​ + si n 2 x + 3 ( m − 3 sin x ) 2 ​ = 0 ( 1 ) có nghiệm thực

Có bao nhiêu số nguyên m  để phương trình  có nghiệm thực

  1. 3

  2. 5

  3. 7

  4. 6

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Phương trình ⇔ m = − sin 3 x + 3 sin x Áp Phương trình có nghiệm thực

Đáp án B

Phương trình 

Áp Phương trình có nghiệm thực 


 

1

Câu hỏi tương tự

Số phức 5+6i có phần thực bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG