Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số y = m x + x + 1 36 ​ nghịch biến trên khoảng ( 0 ; 2 )

Có bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số  nghịch biến trên khoảng
 

  1. 36

  2. 35

  3. 4

  4. 3

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C

Đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Một oto dự định đi từ A đến B trong thời gian nhất định nếu xe chạy với vận tốc 25km/h thì đến chậm mất 2 giờ. Nếu xe chạy với vận tốc 50km/h thì đến sớm hơn 1 giờ. Tính quãng đường AB và thời gian dự...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG