Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số điện thoại gồm sáu chữ số bất kì?

Có bao nhiêu số điện thoại gồm sáu chữ số bất kì?

  1. 106  số.

  2. 151200 số.

     

     

  3. 6 số

  4. 66  số

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 10 6 số. Số điện thoại gồm sáu chữ số bất kì nên mỗi chữ số có 10 cách chọn. Vậy tất cả có 10 6 số.

ĐÁP ÁN A. 106  số. 

Số điện thoại gồm sáu chữ số bất kì nên mỗi chữ số có 10 cách chọn. Vậy tất cả có 106  số.

 

1

Câu hỏi tương tự

Đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có 9 em học sinh, trong đó khối 10 có 2 học sinh, khối 11 có 3 học sinh và khối 12 có 4 học sinh. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh để th...

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG