Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị x thỏa mãn ?

Có bao nhiêu giá trị x thỏa mãn  begin mathsize 16px style 5 to the power of x squared space end exponent equals space 5 to the power of x end style  ?

  1. 0

  2. 3

  3. 1

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG