Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để diện tích hình phẳng gới hạn bởi parabol ( P ) : y = x 2 − 2 m x + m 2 − 1 và trục hoành bằng 3 4 ​ và bán kính đáy

Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để diện tích hình phẳng gới hạn bởi parabol  và trục hoành bằng  và bán kính đáy
 

  1. 1

  2. 3

  3. 2

  4. Vô số

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Số nghiệm của phương trình f 2 ( x ) − 4 = 0 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG