Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên mđể hàm số y = x − m x + 2 ​ nghịch biến trên khoảng ( 5 ; + ∞ )

Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số  nghịch biến trên khoảng    

  1. 7

  2. 8

  3. 9

  4. 10

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TXĐ: D = R \ { m } Hàm số nghịch biến trên khoảng ( 5 ; + ∞ )

TXĐ: 

Hàm số nghịch biến trên khoảng 

 

3

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ ABCA'B'C' có thể tích bằng . Gọi M, N, P lần lượt là tâm của các mặt bên và G là trọng tâm tam giác ABC . Tính thể tích V của khối tứ diện GMNP. A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG