Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương củam<20 để bấtphương trình có nghiệm

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m<20 để bất phương trìnhbegin mathsize 18px style log subscript 2 fraction numerator x squared plus 2 over denominator 3 x squared plus 4 x plus m end fraction less or equal than x squared plus 4 x plus m minus 5 end style có nghiệm begin mathsize 16px style for all x element of straight real numbers end style 

  1. 15

  2. 12

  3. 14

  4. 13

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: . (1) Xét hàm số với ta có: nên hàm số đồng biến với . Khi đó: (1) ⇔ f ( 2 x 2 + 4 ) ≤ f ( 3 x 2 + 4 x + m ) ⇔ 2 x 2 + 4 ≤ 3 x 2 + 4 x + m ⇔ m ≥ h ( x ) = − x 2 − 4 x + 4 , ∀ x ∈ R ⇒ m ≥ x ∈ R ma x h ( x ) = 8 ​ Do m là các giá trị nguyên dương, m&lt;20 nên có 12 giá trị m thỏa đề bài.

Điều kiện: begin mathsize 16px style 3 x squared plus 4 x plus m greater than 0 space for all x element of straight real numbers end style begin mathsize 16px style rightwards double arrow m greater than 4 over 3 end style .

begin mathsize 16px style log subscript 2 fraction numerator x squared plus 2 over denominator 3 x squared plus 4 x plus m end fraction less or equal than x squared plus 4 x plus m minus 5 end style

 (1)

Xét hàm số begin mathsize 16px style f left parenthesis t right parenthesis equals log subscript 2 t plus t end style  với begin mathsize 16px style t greater than 0 end style  ta có:

begin mathsize 16px style f apostrophe left parenthesis t right parenthesis equals fraction numerator 1 over denominator t ln 2 end fraction plus 1 greater than 0 end style  nên hàm số  begin mathsize 16px style f left parenthesis t right parenthesis equals log subscript 2 t plus t end style đồng biến với begin mathsize 16px style t greater than 0 end style .

Khi đó: (1)

Do m  là các giá trị nguyên dương, m<20  nên có 12  giá trị m  thỏa đề bài.

1

Câu hỏi tương tự

Một nhà máy sản xuất nước ngọt cần làm các lon dựng dạng hình trụ với thể tích đựng được là V. Biết rằng diện tích toàn phần nhỏ nhất thì tiết kiệm chi phí nhất. Tính bán kính của lon để tiết kiệm chi...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG