Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình thỏa mãn với mọi

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình 1 plus log subscript 5 left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis greater or equal than log subscript 5 left parenthesis m x squared plus 4 x plus m right parenthesis thỏa mãn với mọi x element of straight real numbers

  1. 3

  2. 6

  3. 1

  4. 7

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Để bất phương trình thỏa mãn với mọi thì (I) thỏa mãn với mọi Dễ thấy m = 5, m = 0 không thỏa mãn nên yêu cầu bài toán tương đương với Vậy có một giá trị nguyên dương của m là m = 3 để bất phương trình đã cho thỏa mãn với mọi .

Ta có:

Để bất phương trình 1 plus log subscript 5 left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis greater or equal than log subscript 5 left parenthesis m x squared plus 4 x plus m right parenthesis thỏa mãn với mọi x element of straight real numbers thì (I) thỏa mãn với mọi x element of straight real numbers

Dễ thấy m = 5, m = 0  không thỏa mãn nên yêu cầu bài toán tương đương với

Vậy có một giá trị nguyên dương của m là m = 3  để bất phương trình đã cho thỏa mãn với mọi x element of straight real numbers .
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho lo g 30 ​ 3 = a , lo g 30 ​ 5 = b . Tính log 30 8.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG