Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình có hainghiệm phân biệt ?

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình begin mathsize 16px style log subscript 2 open parentheses fraction numerator square root of 2 x squared plus m x plus 1 end root over denominator x plus 2 end fraction close parentheses plus square root of 2 x squared plus m x plus 1 end root equals x plus 2 end style có hai nghiệm phân biệt ?

  1. 3

  2. 1

  3. 4

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện Ta có Xét hàm số trên khoảng Suy ra đồng biến trên khoảng . Yêu cầu bài toán tương đương Vậy .

Điều kiện begin mathsize 16px style open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x greater than negative 2 end cell row cell 2 x squared plus m x plus 1 greater than 0 end cell end table close end style

Ta có begin mathsize 16px style log subscript 2 open parentheses fraction numerator square root of 2 x squared plus m x plus 1 end root over denominator x plus 2 end fraction close parentheses plus square root of 2 x squared plus m x plus 1 end root equals x plus 2 end style

begin mathsize 16px style left right double arrow log subscript 2 square root of 2 x squared plus m x plus 1 end root plus square root of 2 x squared plus m x plus 1 end root end style

begin mathsize 16px style equals log subscript 2 left parenthesis x plus 2 right parenthesis plus x plus 2 space space space left parenthesis 1 right parenthesis end style

Xét hàm số begin mathsize 16px style f left parenthesis t right parenthesis equals log subscript 2 t plus t end style  trên khoảng begin mathsize 16px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style 

Suy ra begin mathsize 16px style f left parenthesis t right parenthesis end style  đồng biến trên khoảng begin mathsize 16px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style .

Yêu cầu bài toán tương đương

Vậy begin mathsize 16px style m element of open curly brackets 1 semicolon 2 semicolon 3 semicolon 4 close curly brackets end style .

1

Câu hỏi tương tự

Cho dãy số thỏa mãn và , với mọi . Tìm số nguyên dương nhỏ nhất để là một số nguyên.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG