Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của mđể hàm số y = x − m x − 8 ​ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số  đồng biến trên từng khoảng xác định của nó? 

  1. 7

  2. 9

  3. 8

  4. 6

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định của hàm số D = R \ { m } ; y ′ ( x − m ) 2 8 − m ​ . Để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định ⇔ y ′ > 0 , ∀ x  = m ⇔ 8 − m > 0 ⇔ m < 8. Vậy có 7 giá trị nguyên dương của mlà 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7.

Tập xác định của hàm số

Để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định

Vậy có 7 giá trị nguyên dương của m là

1

Câu hỏi tương tự

Trong c á c kh ẳ ng đị nh sau, kh ẳ ng đị nh n ào sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG