Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số mtrong [ − 2020 ; 2020 ] để phương trình lo g ( m x ) = 2 lo g ( x + 1 ) có nghiệm duy nhất?

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trong  để phương trình  có nghiệm duy nhất?

  1. 2020

  2. 4040

  3. 2021

  4. 4041

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình đã cho tương đương với { m x = ( x + 1 ) 2 x + 1 > 0 ​ ⇔ { x 2 + x ( 2 − m ) + 1 = 0 ( 1 ) x > − 1 ​ Yêu cầu bài toán tương đương với (1) có nghiệm duy nhất trong ( − 1 ; + ∞ ) Trường hợp 1. (1) có nghiệm kép △ = 0 ⇔ m 2 − 4 m = 0 ⇔ [ m = 0 m = 4 ​ . Thử lại: m=0 thì phương trình có nghiệm x=-1 loại; m=4 thì phương trình có nghiệm x=1 thỏa mãn; Trường hợp 2. (1) có nghiệm là − 1 ⇔ ( − 1 ) 2 + ( − 1 ) ( 2 − m ) + 1 = 0 ⇔ m = 0. Thử lại thấy không thỏa mãn. Trường hợp 3. (1) có 2 nghiệm là x 1 ​ , x 2 ​ và x 1 ​ < − 1 < x 2 ​ ⇔ { △ > 0 ( x 1 ​ + 1 ) ( x 2 ​ + 1 ) < 0 ​ ⇔ { m 2 − 4 m > 0 x 1 ​ x 2 ​ + x 1 ​ + x 2 ​ + 1 < 0 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ [ m > 4 m < 0 ​ 1 + m − 2 + 1 < 0 ​ ⇔ m < 0. Vậy có 2020 giá trị nguyên của tham số m.

Phương trình đã cho tương đương với

Yêu cầu bài toán tương đương với (1) có nghiệm duy nhất trong

Trường hợp 1. (1) có nghiệm kép

Thử lại: m=0  thì phương trình có nghiệm x=-1  loại;

             m=4  thì phương trình có nghiệm x=1  thỏa mãn;

Trường hợp 2. (1) có nghiệm là

Thử lại thấy không thỏa mãn.

Trường hợp 3. (1) có 2 nghiệm là  và

Vậy có 2020 giá trị nguyên của tham số m.

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ 2 6 ​ f ( x ) d x = 4 và ∫ 2 6 ​ g ( x ) d x = 5 , khi đó ∫ 2 6 ​ [ 3 f ( x ) − g ( x ) ] d x bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG