Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình 3 m + 3 3 m + 3 sin x ​ ​ = sin x có nghiệm thực?

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình  có nghiệm thực?
 

  1. 5

  2. 7

  3. 3

  4. 2

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Từ /(3)và (2)suy ra u 3 − 3 v = v 3 − 3 u ⇔ ( u − v ) ( u 2 + uv + v 2 + 3 ) = 0 ⇔ u = v f ′ ( u ) = 0 ⇔ u = ± 1 . Suy ra [ − 1 ; 1 ] ma x ​ f ( u ) = 2 , [ − 1 ; 1 ] min ​ f ( u ) = − 2 Do đó phương trình có nghiệm khi và chỉ khi − 2 ≤ m ≤ 2 , mà m ∈ Z nên m ∈ { 0 ; ± 1 ; ± 2 }

Đáp án A

Từ /(3) và (2) suy ra 

. Suy ra 

Do đó phương trình có nghiệm khi và chỉ khi , mà  nên 
 

1

Câu hỏi tương tự

Một oto dự định đi từ A đến B trong thời gian nhất định nếu xe chạy với vận tốc 25km/h thì đến chậm mất 2 giờ. Nếu xe chạy với vận tốc 50km/h thì đến sớm hơn 1 giờ. Tính quãng đường AB và thời gian dự...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG