Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham sốm∈[−10;10]để bất phương trình sau ( 6 + 2 7 ​ ) x + ( 2 − m ) ( 3 − 7 ​ ) x − ( m − 1 ) 2 x ≥ 0 nghiệm đúng với mọix∈ R

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m∈[−10;10] để bất phương trình sau

 

nghiệm đúng với mọi x∈

  1. 10

  2. 9

  3. 12

  4. 11

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ( 6 + 2 7 ​ ) x + ( 2 − m ) ( 3 − 7 ​ ) x − ( m − 1 ) 2 x ≥ 0 ⇔ 2 x ( 3 + 7 ​ ) x + ( 2 − m ) ( 3 − 7 ​ ) x ≥ ( m − 1 ) 2 x ⇔ ( 3 + 7 ​ ) x + ( 2 − m ) ( 2 3 − 7 ​ ​ ) x ≥ m − 1 ( ∗ ) Đặt t = ( 3 + 7 ​ ) x > 0 ⇒ ( 2 3 − 7 ​ ​ ) x = t 1 ​ , khi đó: ( ∗ ) ⇔ t + ( 2 − m ) t 1 ​ ≥ m − 1 ⇔ t + 1 t 2 + t + 2 ​ ≥ m Xét hàm số f ( t ) = t + 1 t 2 + t + 2 ​ ⇒ f ′ ( t ) = ( t + 1 ) 2 t 2 + 2 t − 1 ​ f ′ ( t ) = 0 ⇔ t = − 1 ± 2 ​ mà t > 0 ⇒ t = − 1 + 2 ​ , ta lập được BBT cho hàm số: Từ BBT suy ra để PT (*) có nghiệm thì m ≤ 2 2 ​ − 1 ⇒ Có 12 giá trị nguyên củam∈[−10;10]. Chọn C.

Ta có:

Đặt , khi đó:

Xét hàm số 

mà , ta lập được BBT cho hàm số:

Từ BBT suy ra để PT (*) có nghiệm thì Có 12 giá trị nguyên của m∈[−10;10].

Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm củaphương trình lo g 2 ​ x + lo g 4 ​ x + lo g 16 ​ x = 7 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG