Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số mđể biểu thức f ( x ) = ( m − 4 ) x 2 − 2 ( 4 − m ) x − 9 luôn âm với mọi x ∈ □ .

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để biểu thức luôn âm với mọi .

  1. 9

  2. 8

  3. 7

  4. 11

C. Tường

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho là góc tù. Khẳng định nào sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG