Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số y = x 3 − 13 x + m cắt trục hoành tại ba điểm đều có hoành độ nguyên?

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại ba điểm đều có hoành độ nguyên?

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 0

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Ta có phương trình hoành độ giao điểm : x 3 − 13 x + m = 0 ⇔ − x 3 + 13 x = m ( * ) Xét hàm số : y = − x 3 + 13 x ⇒ y ′ = − 3 x 2 + 13 ; y ′ = 0 ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 3 13 ​ ​ x = − 3 13 ​ ​ ​ Bảng biến thiên: Phương trình (*) có 3 nghiệm nguyên thì điều kiện cần là − 3 26 39 ​ ​ < m < 3 26 39 ​ ​ . Khi đó phương trình có 1 nghiệm nằm trong khoảng ( − 3 13 ​ ​ ; 3 13 ​ ​ ) . Do nghiệm này là số nguyên nên ta có bảng sau: Kiểm tra trực tiếp được 2 giá trị m=12 và m=-12 thỏa mãn.

Đáp án B

Ta có phương trình hoành độ giao điểm :

Xét hàm số :

Bảng biến thiên:

Phương trình (*) có 3 nghiệm nguyên thì điều kiện cần là .

Khi đó phương trình có 1 nghiệm nằm trong khoảng .

Do nghiệm này là số nguyên nên ta có bảng sau:

Kiểm tra trực tiếp được 2 giá trị m=12 và m=-12 thỏa mãn.

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm đa thức y = f ( x ) liên tục trên [ 2 ; 4 ] và có bảng biến thiên như hình vẽ bên Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình x + 2 x 2 − 2 x ​ = m f ( x ) có nghiệm thuộc đoạn ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG