Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số có hai điểm cực trị trái dấu ?

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  có hai điểm cực trị trái dấu ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Để hàm số có hai điểm cực trị trái dấu thì phương trình phải có hai nghiệm phân biệt trái dấu. Khi đó: Vậy .

Ta có:

Để hàm số có hai điểm cực trị trái dấu thì phương trình  phải có hai nghiệm phân biệt trái dấu. Khi đó:

Vậy .

2

Câu hỏi tương tự

Điều kiện cần và đủ để hàm số có một điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG