Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số xác định với mọi x thuộc

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y equals log subscript 2018 left parenthesis 2017 to the power of x minus x minus x squared over 2 minus m plus 1 right parenthesis xác định với mọi x thuộc left square bracket space 0 semicolon space plus infinity right parenthesis

  1. 1

  2. 2

  3. 2018

  4. vô số

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đểhàm số xác định với mọi x thuộc thì Ta có: Mặt khác: nên đơn điệu tăng trên Suy ra Vậy có vô số giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Để hàm số y equals log subscript 2018 left parenthesis 2017 to the power of x minus x minus x squared over 2 minus m plus 1 right parenthesis xác định với mọi x thuộc left square bracket space 0 semicolon space plus infinity right parenthesis thì

 

Ta có: f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 2017 to the power of x space end exponent ln space 2017 space minus 1 minus x

Mặt khác: f apostrophe apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 2017 to the power of x ln squared space 2017 minus 1 greater than 0 comma space for all x greater or equal than 0

nên f apostrophe left parenthesis x right parenthesis đơn điệu tăng trên left square bracket space 0 semicolon space plus infinity right parenthesis

Suy ra f apostrophe left parenthesis x right parenthesis greater or equal than f apostrophe left parenthesis 0 right parenthesis greater than 0 comma space for all x greater or equal than 0

Vậy có vô số giá trị nguyên của m thỏa mãn.
 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức sau: lo g 6 ​ 36 .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG