Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của để phương trình có nghiệm phân biệt?

Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để phương trình  có  nghiệm phân biệt?

  1. .

  2. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt Ta có: . Hàm số có bảng biến thiên như sau: Từ đó ta có đồ thị hàm số và suy ra đồ thị hàm số . Xét phương trình . Nếu : phương trình vô nghiệm. Nếu : phương trình có nghiệm. Nếu : phương trình có nghiệm. Nếu : phương trình có nghiệm. Nếu : phương trình có nghiệm. Nếu : phương trình có nghiệm. Nếu : phương trình có nghiệm.

Đặt

Ta có:

.

Hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Từ đó ta có đồ thị hàm số  và suy ra đồ thị hàm số .

Xét phương trình .

Nếu : phương trình vô nghiệm.

Nếu : phương trình có  nghiệm.

Nếu : phương trình có  nghiệm.

Nếu : phương trình có  nghiệm.

Nếu : phương trình có  nghiệm.

Nếu : phương trình có  nghiệm.

Nếu : phương trình có  nghiệm.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Hỏi phương trình có bao nhiêu nghiệm phân biệt ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG