Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình có nghiệm ?

Có bao nhiêu giá trị nguyên của để phương trình  begin mathsize 16px style square root of 3 plus x end root plus square root of 6 minus x end root minus square root of 18 plus 3 x minus x squared end root equals m end style có  nghiệm ?

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 5

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn C

Lời giải 
Chọn C 

1

Câu hỏi tương tự

Cho (C): y = x + 2 x − 2 ​ . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG