Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hai đồ thị hàm số và không có điểm chung ?

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hai đồ thị hàm số begin mathsize 16px style y equals 4 to the power of x plus 1 end style  và begin mathsize 16px style y equals open parentheses m squared minus 6 m plus 2 close parentheses.2 to the power of x end style  không có điểm chung?

  1. 6

  2. 7

  3. 8

  4. 5

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét phương trình hoành độ giao điểm: Đặt , t>0 ta được phương trình: Đồ thị hai hàm số không có điểm chung khi và chỉ khi phương trình (*) không có nghiệm dương. Bảng biến thiên: Từ bảng biến thiên suy ra phương trình vô nghiệm ⇔ m 2 − 6 m + 2 < 2 ⇔ 0 < m < 6 . Vì nên có 5 giá trị thỏa mãn.

Xét phương trình hoành độ giao điểm:

Đặt begin mathsize 16px style t equals 2 to the power of x end style , t>0  ta được phương trình:

Đồ thị hai hàm số không có điểm chung khi và chỉ khi phương trình (*)  không có nghiệm dương.

Bảng biến thiên:

Từ bảng biến thiên suy ra phương trình vô nghiệm  .

 begin mathsize 16px style m element of straight integer numbers end style nên có 5  giá trị thỏa mãn.

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C'có và AA' = 2.Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh A’B’, A’C’ và BC. Cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng (AB'C') và (MNP) bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG