Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của để hàm số có tập xác định là .

Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để hàm số  có tập xác định là .

  1. .

  2. Vô số.

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì không nguyên nên hàm số có tập xác định là khi và chỉ khi . mà nguyên nên có giá trị.

 không nguyên nên hàm số  có tập xác định là  khi và chỉ khi .

 mà  nguyên nên   có  giá trị.

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG