Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị của x để phân thức có giá trị bằng 0? A. 0 B. 2 C. 3 D. 1

Có bao nhiêu giá trị của x để phân thức  fraction numerator x squared minus 9 over denominator 11 end fraction có giá trị bằng 0?

A. 0

B. 2

C. 3

D. 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải + Vì 11 ≠ 0 (luôn đúng) nên phân thức luôn có nghĩa. Vậy có hai giá trị của x thỏa mãn yêu cầu đề bài: x = 3; x = -3. Đáp án cần chọn là: B. 2

Lời giải

+ Vì 11 ≠ 0 (luôn đúng) nên phân thức Trắc nghiệm Phân thức đại số có đáp án luôn có nghĩa.

Trắc nghiệm Phân thức đại số có đáp án

Vậy có hai giá trị của x thỏa mãn yêu cầu đề bài: x = 3; x = -3.

Đáp án cần chọn là: B. 

2

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức . Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức Q

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG