Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị của tham số m để đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số ?

Có bao nhiêu giá trị của tham số m để đường thẳng  tiếp xúc với đồ thị hàm số  ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số thì hệ phương trình sau phải có nghiệm: Vậy có 2 giá trị của m thỏa.

Để đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số thì hệ phương trình sau phải có nghiệm:

Vậy có 2 giá trị của m thỏa.

1

Câu hỏi tương tự

Bé An muốn làm một chiếc diều và có ý tưởng làm cánh diều có hình quạt sao cho với chu vi cho trước là thì cánh diều phải đạt diện tích lớn nhất. khi đó mối quan hệ giữa bán kính hình quạt và độ dài c...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG