Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi cho 6 bạn nam và 6 bạn nữ ngồi xen kẽ nhau trên một băng ghế dài

Có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi cho 6 bạn nam và 6 bạn nữ ngồi xen kẽ nhau trên một băng ghế dài

  1.  2´6!´6!.

  2. 12!.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 2 ´ 6! ´ 6! . Giả sử băng ghế ghồm 12 chỗ được đánh số từ 1 đến 12 . Xếp nam vào số lẻ và nữ vào số chẵn có : 6!.6! cách. Xếp nam vào số chẵn và nữ vào số lẻ có : 6!.6! cách. Vậy có : 2.6!.6! cách.

ĐÁP ÁN A.  2´6!´6!

Giả sử băng ghế ghồm 12 chỗ được đánh số từ 1 đến 12 .

Xếp nam vào số lẻ và nữ vào số chẵn có : 6!.6! cách.

Xếp nam vào số chẵn và nữ vào số lẻ có : 6!.6! cách.

Vậy có : 2.6!.6! cách.

4

Câu hỏi tương tự

Gieo một con súc sắc 6 mặt, cân đối và đồng chất một lần. Xác suất để xuất hiện mặt có số chấm nhỏ hơn 5 bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG