Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu cách xếp chỗ cho 6 bé trai và 5bé gái ngồi quanh một bàn tròn, biết rằng không có hai bé gái nào ngồi cạnh nhau

Có bao nhiêu cách xếp chỗ cho 6 bé trai và 5 bé gái ngồi quanh một bàn tròn, biết rằng không có hai bé gái nào ngồi cạnh nhau

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 5 ! × A 6 5 ​ Xếp bé trai vào bàn tròn có : 5! cách. Xếp bé gái vào vị trí giữa hai bé trai có : A 6 5 ​ cách Vậy có : 5 ! × A 6 5 ​ cách.

ĐÁP ÁN A.  

Xếp bé trai vào bàn tròn có : 5! cách.
Xếp bé gái vào vị trí giữa hai bé trai có :  cách
Vậy có :  cách.

7

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh thành một hàng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG