Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu cách xếp bất kì 5 bạn nam và 6 bạn nữ vào một chiếc bàn tròn

 Có bao nhiêu cách xếp bất kì 5 bạn nam và 6 bạn nữ vào một chiếc bàn tròn

  1. 11!

  2. 10!

  3. 6!

  4. 5!

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 5! Xếp 11 người vào 1 bàn tròn có 10! cách.

ĐÁP ÁN B. 5!

Xếp 11 người vào 1 bàn tròn có 10! cách.

 

5

Câu hỏi tương tự

Một tổ có 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Chia tổ thành 3 nhóm, mỗi nhóm 4 ngườiđể làm 3 nhiệm vụ khác nhau. Tính xác suất khi chia ngẫu nhiên nhóm nào cũng có nữ.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG