Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu cách sắp xếp bốn bạn An, Bình, Chi, Dung ngồi vào một bàn dài gồm có 4 chỗ?

Có bao nhiêu cách sắp xếp bốn bạn An, Bình, Chi, Dung ngồi vào một bàn dài gồm có 4 chỗ?

  1. 4

  2. 24

  3. 1

  4. 8

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 24 Mỗi cách xếp 4 bạn vào 4 chỗ xếp thành hàng dài là một hoán vị của 4. Vậy có tất cả 4! = 24 .

ĐÁP ÁN B. 24

Mỗi cách xếp 4 bạn vào 4 chỗ xếp thành hàng dài là một hoán vị của 4. Vậy có tất cả 4!= 24 .

2

Câu hỏi tương tự

Gieo một con súc sắc 6 mặt, cân đối và đồng chất một lần. Xác suất để xuất hiện mặt có số chấm nhỏ hơn 5 bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG