Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu cách sắp xếp 6 người vào một bàn tròn có 6 chỗ ngồi? Đáp số của bài toán là:

Có bao nhiêu cách sắp xếp 6 người vào một bàn tròn có 6 chỗ ngồi? Đáp số của bài toán là:
  1. 120

  2. 360

  3. 150

  4. Kết quả khác 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.Kết quả khác Cố định một người ngồi trước, số cách xếp là hoán vị người còn lại. Vậy có 5!= 120 cách ​​​​​​​

ĐÁP ÁN D. Kết quả khác  

Cố định một người ngồi trước, số cách xếp là hoán vị người còn lại.
Vậy có  5!= 120 cách ​​​​​​​

1

Câu hỏi tương tự

Gieo 3 đồng xu cân đối một cách độc lập. Xác suất để có ít nhất 1 đồng xu sấp?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG