Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh vào một hàng dọc?

Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh vào một hàng dọc?

  1. 20

  2. 120

  3. 25

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Mỗi cách sắp xếp 5 học sinh là một hoán vị của 5 phần tử. Vậy có 5 ! = 120 cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc.

Chọn B

Mỗi cách sắp xếp 5 học sinh là một hoán vị của 5 phần tử.
Vậy có  cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc.
 

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG