Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu cách chọn một bạn làm lớp trưởng và một bạn làm lớp phó từ một lớp học gồm 35 học sinh, biết rằng em nào cũng có khả năng làm lớp trưởng và lớp phó?

Có bao nhiêu cách chọn một bạn làm lớp trưởng và một bạn làm lớp phó từ một lớp học gồm 35 học sinh, biết rằng em nào cũng có khả năng làm lớp trưởng và lớp phó?
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Mỗi cách chọn một bạn lớp trưởng và một bạn lớp phó từ 35 học sinh làmột chỉnh hợp chấp 2 của 35. Vậy số cách chọn là A 35 2 ​

Chọn D

Mỗi cách chọn một bạn lớp trưởng và một bạn lớp phó từ 35 học sinh là một chỉnh hợp chấp 2 của 35. Vậy số cách chọn là 

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình mặt phẳng ( α ) đi qua A(-1;2;3) và chứa trục 0x là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG