Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có ba thùng hình trụ, mỗi thùng đều chứa 100 lít nước. Biết rằng bán kính đáy của các thùng lần lượt là R 1 , R 2 , R 3 thỏa mãn R 1 = 2R 2 = 3R 3 . Nhận xét nào sau đây là đúng về chiều cao của mực nước h 1 , h 2 , h 3 trong ba thùng đó.

Có ba thùng hình trụ, mỗi thùng đều chứa 100 lít nước. Biết rằng bán kính đáy của các thùng lần lượt là R1, R2, R3 thỏa mãn R1 = 2R2 = 3R3. Nhận xét nào sau đây là đúng về chiều cao của mực nước h1, h2, h3 trong ba thùng đó.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp án A Vì các thùng chứa cùng một lượng nước nên ta có

Chọn đáp án A

Vì các thùng chứa cùng một lượng nước nên ta có

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn vectơ a = ( 2 , 6 , − 1 ) ; b = ( 2 , 1 , − 1 ) ; c = ( − 4 , 3 , 2 ) ; d = ( 2 , 11 , − 1 ) .Tìm tọa độ ba vectơ đồng phẳng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG