Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có ba hộp, mỗi hộp chứa 5 tấm thẻ đánh số 1 đến 5. Rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp một tấm thẻ. Xác suất để tổng ác số ghi trên hai tấm thẻ không nhỏ hơn 3 là:

Có ba hộp, mỗi hộp chứa 5 tấm thẻ đánh số 1 đến 5. Rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp một tấm thẻ. Xác suất để tổng ác số ghi trên hai tấm thẻ không nhỏ hơn 3 là: 

  1. 0,07

  2. 0,08

  3. 0,06

  4. 0,09

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 0,08 Số trường hợp có thể xảy ra là 5 * 5* 5 = 125 Số trường hợp thuận lợi là 10 Vậy xác suất cần tìm là P = 125 10 ​ = 0 , 08

ĐÁP ÁN B. 0,08

Số trường hợp có thể xảy ra là 5 * 5* 5 = 125

Số trường hợp thuận lợi là 10 

Vậy xác suất cần tìm là 

2

Câu hỏi tương tự

Một tổ có bạn gồm nam và nữ. Chọn từ tổ ra bạn và xếp vào bàn học ngang có thứ tự vị trí. Có bao nhiêu cách xếp sao cho bạn được chọn có nữ và nam?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG