Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bình chứa các viên bi chỉ khác nhau về màu. Bình thứ nhất có 3 viên bi màu xanh, 2 viên bi vàng, 1 viên bi đỏ. Bình thứ 2 có 2 viên bi xanh, 1 viên bi vàng, 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi bình một viên bi. Tính xác suất để được 2 viên bi xanh.

Có bình chứa các viên bi chỉ khác nhau về màu.

Bình thứ nhất có 3 viên bi màu xanh, 2 viên bi vàng, 1 viên bi đỏ.

Bình thứ 2 có 2 viên bi xanh, 1 viên bi vàng, 3 viên bi đỏ.

Lấy ngẫu nhiên từ mỗi bình một viên bi. Tính xác suất để được 2 viên bi xanh. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4

Câu hỏi tương tự

Một đa giác đều có số đường chéo gấp đôi số cạnh. Hỏi đa giác đó có bao nhiêu cạnh?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG