Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có 9 học sinh gồm 6 nam và 3 nữ được chia ngẫu nhiên thành 3 nhóm A B C mỗi nhóm 3 học sinh. Xác suất để cả 3 nhóm A B Cđều có học sinh nữ bằng

Có 9 học sinh gồm 6 nam và 3 nữ được chia ngẫu nhiên thành 3 nhóm A B C mỗi nhóm 3 học sinh. Xác suất để cả 3 nhóm A B C đều có học sinh nữ bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Số cách chia 9 học sinh vào 3 nhóm A B C mỗi nhóm gồm 3 học sinh là Số khả năng cả 3 nhóm A B C đều có học sinh nữ là Xác suất cần tìm là P = 1680 540 ​ = 28 9 ​

Đáp án D

Số cách chia 9 học sinh vào 3 nhóm A B C mỗi nhóm gồm 3 học sinh là large C subscript 9 superscript 3. large C subscript 6 superscript 3. large C subscript 3 superscript 3 equals 1680
Số khả năng cả 3 nhóm A B C đều có học sinh nữ là large C subscript 6 superscript 2. large C subscript 4 superscript 2. large C subscript 2 superscript 2.3 factorial equals 540
Xác suất cần tìm là 

1

Câu hỏi tương tự

Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG