Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có 6 quyển sách toán, 5 quyển sách hóa và 3 quyển sách lí. Hỏi có bao nhiêu cách để xếp lên giá sách sao cho các quyển sách cùng loại được xếp cạnh nhau?

 6 quyển sách toán, 5 quyển sách hóa và 3 quyển sách lí. Hỏi có bao nhiêu cách để xếp lên giá sách sao cho các quyển sách cùng loại được xếp cạnh nhau?

  1. 518400

  2. 3110400

  3. 86400

  4. 604800

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.3110400 Có 3! cách xếp thứ tự các môn toán, lí, hóa Có 6! cách xếp 6 quyển sách toán cạnh nhau Có 5! cách xếp 5 quyển sách hóa cạnh nhau Có 3! cách xếp 3 quyển sách lí cạnh nhau Vậy có 3!.6!.5!.3! = 3110400 cách.

ĐÁP ÁN B. 3110400 

 3! cách xếp thứ tự các môn toán, lí, hóa

 6! cách xếp 6 quyển sách toán cạnh nhau

 5! cách xếp 5 quyển sách hóa cạnh nhau

 3! cách xếp 3 quyển sách lí cạnh nhau

Vậy có 3!.6!.5!.3!= 3110400 cách.

 

5

Câu hỏi tương tự

Một tổ có 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Chia tổ thành 3 nhóm, mỗi nhóm 4 ngườiđể làm 3 nhiệm vụ khác nhau. Tính xác suất khi chia ngẫu nhiên nhóm nào cũng có nữ.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG