Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có 30 đề thì trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Xác suất để một học sinh bắtmột đề gặp được đề trung bình là:

Có 30 đề thì trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Xác suất để một học sinh bắt một đề gặp được đề trung bình là:
 

  1. 2 over 3

  2. 1 half

  3. 3 over 5

  4. 2 over 5

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng theo hình thức lãi kép, lãi xuất = 0,5% một tháng (kể từ tháng thứ 2, tiền lãi được tính theo phần trăm tổng tiền có được của tháng trước đó với tiền lãi của thá...

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG