Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có 100 bạn mỗi người cầm 1 quả bong và chơi trò chơi chuyền bong theo qui tắc họ sẽ chuyền bóng của mình đến người đứng gần mình nhất. Chứng minh rằng không có bạn nào nhận được nhiều hơn 6 quả bóng.

Có 100 bạn mỗi người cầm 1 quả bong và chơi trò chơi chuyền bong theo qui tắc họ sẽ chuyền bóng của mình đến người đứng gần mình nhất. Chứng minh rằng không có bạn nào nhận được nhiều hơn 6 quả bóng.

R. Roboctvx107

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử tồn tại bạn A nhận đượcn quả bóng từ các bạn A 1 ​ , A 2 ​ , … , A n ​ với n > 6 .Ta có: A 1 ​ A A 2 ​ + A 2 ​ A A 3 ​ + ⋯ + A n ​ A A 1 ​ = 36 0 ∘ Gọi A i ​ A A j ​ j là góc nhỏ nhất trong n góc này. Ta có: A i ​ A A j ​ ≤ n 36 0 ∘ ​ < 6 36 0 ∘ ​ = 6 0 ∘ Theo đề bài vì A i ​ , A j ​ chuyền bóng đến A nên A A j ​ , A A i ​ < A i ​ A j ​ mà trong tam giác A i ​ A A j ​ thì A i ​ A A j ​ < 6 0 ∘ nên nó phải bé hơn một trong 2 cạnh còn lại. Điều này vô lí. Vậy không tồn tại bạn nào nhận đượcnhiều hơn 6 quả bóng.

Giả sử tồn tại bạn A nhận được n quả bóng từ các bạn  với . Ta có: 

Gọi  j là góc nhỏ nhất trong n góc này. Ta có: 

Theo đề bài vì  chuyền bóng đến A nên  mà trong tam giác  thì  nên nó phải bé hơn một trong 2 cạnh còn lại. Điều này vô lí. Vậy không tồn tại bạn nào nhận được nhiều hơn 6 quả bóng.

1

Câu hỏi tương tự

Tại một cụm thi THPTQG 2018 dành cho thí sinh đăng ký thi 4 môn, trong đó có 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và 1 môn do thí sinh tự chọn trong các môn. Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa. Trường X có 30 h...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG