Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biểu thức + xy + 1 bằng

  Biểu thức 1 fourth x squared y squared + xy + 1  bằng 

  1.    open parentheses 1 fourth x y space plus 1 space close parentheses squared

  2. open parentheses 1 half x y space plus 1 space close parentheses squared

  3. open parentheses x y space minus 1 half space close parentheses squared

  4. open parentheses 1 half x y space minus 1 space close parentheses squared

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải

Lời giải 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh giá trị của biểu thức A = x 2 − 6 x + 14 luôn dương với mọi giá trị của biến x

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG