Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biểu thức C = cos 2 x . co t 2 x + 3 cos 2 x − co t 2 x + 2 sin 2 x không phụ thuộc vào x và bằng:

Biểu thức  không phụ thuộc vào x và bằng: 

  1. 2

  2. - 2

  3. 3

  4. - 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 2

ĐÁP ÁN A. 2

3

Câu hỏi tương tự

Trong khai triển nhị thức .Có tất cả 17 số hạng. Vậy n bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG