Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biểu thức được viết ở dạng tích là . Giá trị bằng

Biểu thức  được viết ở dạng tích là . Giá trị  bằng

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác có các góc thỏa thì tam giác là tam giác gì?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG