Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biểu thức 1 + sin 4 α + cos 4 α 1 + sin 4 α − cos 4 α ​ có kết quả rút gọn bằng :

Biểu thức có kết quả rút gọn bằng :

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Biểu thức C = cos 2 x . co t 2 x + 3 cos 2 x − co t 2 x + 2 sin 2 x không phụ thuộcvào x và bằng :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG