Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biểu thức sin ( − 3 14 π ​ ) + sin 2 4 29 π ​ 1 ​ − tan 2 4 3 π ​ có giá trị đúng bằng :

Biểu thức có giá trị đúng bằng :

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình sin 2 x sin 4 x + cco t 4 x ​ = 2 1 ​ ( t an x + co t x ) có nghiệm là :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG