Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết với là các số nguyên dương. Giá trị của bằng

Biết  với  là các số nguyên dương. Giá trị của  bằng

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có . Vậy .

Ta có

.

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả giá trị để biểu thức có nghĩa.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG