Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết , với . Khi đó tổng có giá trị bằng A. B. C. D.

Biết integral open parentheses x plus 3 close parentheses. e to the power of negative 2 x end exponent d x equals negative 1 over m e to the power of negative 2 x end exponent open parentheses 2 x plus n close parentheses plus C, với m comma n element of straight real numbers.

Khi đó tổng S equals m squared plus n squared có giá trị bằng

A. 10

B. 5

C. 65

D. 41

  1.  10

  2. 5

  3. 65

  4. 41

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng C.

Đáp án đúng C. 65

2

Câu hỏi tương tự

Chọn mệnh đề đúng? A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG